inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Monitor cultuureducatie 2018-2019

Scholen ontvangen in maart per mail een uitnodiging voor deelname aan de monitor cultuureducatie 2018-2019. De monitor heeft tot doel de landelijke stand van zaken van cultuureducatie in het primair onderwijs en de opbrengsten in kaart te brengen.

Scholen die deelnemen, krijgen inzicht in hoe zij ervoor staan in vergelijking met andere. Hoe meer scholen meedoen, hoe meer inspiratie en ideeën het onderzoek oplevert voor het verder ontwikkelen van cultuureducatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie neemt de resultaten mee in de ontwikkeling van een vervolg op Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Gepubliceerd op 21 februari 2019