inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Alle kinderen naar het museum!

Goed nieuws: voor het schooljaar 2018-2019 krijgen scholen een bedrag van € 15,15 per leerling voor cultuureducatie. Dit bedrag is inclusief de 3 euro per leerling voor museumbezoek, zodat iedere basisschoolleerling minimaal één keer in zijn schooltijd naar een museum kan. Hoe zorg je er nu voor dat je die extra € 3,-  per leerling duurzaam verbindt met je programma cultuureducatie? We zetten informatie en tips voor je op een rijtje.

 

Laat je leerlingen maximaal profiteren van het museumbezoek

Vanuit je eigen visie ontwikkel je als school een doorlopend activiteitenprogramma dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij je school. Wil je dat jouw leerlingen maximaal profiteren van hun bezoek aan een museum? Zorg er dan voor dat het museumbezoek goed past in het activiteitenprogramma dat je als school hebt ontwikkeld. Hoe pak je dat aan?

Verbind het museumbezoek aan de culturele competenties

Elke nieuwe activiteit in je activiteitenprogramma cultuureducatie bouwt voort op de vorige. De culturele competenties bieden hierbij houvast - ook bij het organiseren van een bezoek aan een museum. Waarom zou je zo’n bezoek niet meteen goed inbedden in het aanbod dat je al hebt? We onderscheiden drie competenties waarmee jouw school cultuureducatie een duidelijke richting kan geven: 

 • onderzoeken,
 • creëren,
 • en reflecteren.

Deze competenties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is dus niet zo gek dat een museumbezoek - met de juiste aanpak - raakt aan alledrie de competenties. Musea bieden hiervoor vaak gericht een educatief programma aan, of ze zijn meer dan bereid om met je mee te denken over wat bij jouw school past. Onderaan dit artikel vind je een aantal tips van musea. 

“Door te kijken naar kunst en door vragen te stellen onderzoeken de leerlingen, creëren ze beelden in hun hoofd en reflecteren ze daar met elkaar en met een (museum)docent op.”
Monique Koolen - senior consulent kunsteducatie bij Kunstloc Brabant
 

Help het kind zich te ontwikkelen als publiek

Via jouw cultuureducatieve activiteit verkent de leerling wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt hij zich als maker (domein één). In interactie met zijn culturele omgeving ontwikkelt de leerling zich als deelnemer (domein twee). Wat minstens zo belangrijk is; is dat het kind in verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld (domein drie) zich ontwikkelt als publiek. 
Zo leer je de kinderen:

 • nieuwe werelden te ontdekken,
 • ervaringen op te doen buiten hun comfortzone,
 • zich te laten inspireren door top voorbeelden,
 • begrijpend te leren kijken en een open blik te genereren,
 • in aanraking te komen met schoonheid,
 • en om te gaan met het onverwachte.

 

De prestatiebox PO en cultuureducatie: hoe zat het ook alweer?

Elk schooljaar stelt het ministerie van OCW bedragen beschikbaar in de prestatiebox Primair Onderwijs. De prestatiebox is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen te verbeteren. Een school kan zich hiermee bijvoorbeeld richten op sport of techniek, maar ook op cultuureducatie. Het schoolbestuur is vrij om hier een keuze in te maken.

Cultuureducatie met Kwaliteit

In Brabant doet een groot aantal scholen mee aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Daar zijn we blij om, want daarmee wordt het cultuuronderwijs op scholen goed geborgd. Deze regeling zet in op het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie op scholen, door middel van:

 • vernieuwing van het curriculum,
 • deskundigheidsbevordering bij leerkrachten en vakdocenten
 • en op de samenwerking met de culturele en sociale omgeving.

Dit alles helpt scholen om doorlopende leerlijnen voor cultuureducatie in hun curriculum in te bedden. Binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkelde Kunstloc Brabant samen met Erfgoed Brabant De Cultuur Loper. Dit is een meerjarig programma bestaande uit coaching, scholing en een online instrument waarmee scholen de kwaliteit van hun cultuureducatie duurzaam kunnen verbeteren.

Brabantse DCL-scholen en de prestatiebox

Brabantse scholen die meedoen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontvangen als deelnemer extra ondersteuning en financiën. Daarnaast dienen ze het bedrag in de prestatiebox PO -  dat is bedoeld voor cultuureducatie - ook daadwerkelijk volledig in te zetten voor cultuuronderwijs. Dit laatste bedrag wordt nu dus opgehoogd met drie euro per leerling. Door dit extraatje kunnen alle basisschoolleerlingen minimaal één keer in hun schooltijd naar een museum. Dat geldt trouwens ook voor scholen die niet deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Basisscholen kunnen met deze extra middelen het museumbezoek bekostigen, zowel het vervoer als de rondleiding/educatieve activiteit. Daarmee wordt een (financiële) drempel weggehaald. Scholen mogen zelf kiezen welk museum zij bezoeken.

 

Reacties van musea

Marie-Jose Eijkemans - De Pont

“We nodigen basisschoolleraren van harte uit om inspiratie op te komen doen voor hun eigen beeldende lessen. Tijdens de gratis workshop ‘Karel en de grote kunsthelden’ gaan we in op de drie kernwaarden voor het beeldend onderwijs: kunst beschouwen, kunst maken en over beeldende kunst nadenken. Na afloop kun je direct met je leerlingen aan de slag. Voor meer informatie over de workshop en aanmelden, mail naar educatie@depont.nl. De workshop is op 31 oktober van 15u - 17u. Er is plek voor maximaal 15 deelnemers, meld je dus snel aan.”

Tim Veldhuis - Het Noordbrabants Museum

"Natuurlijk zijn wij blij met dit nieuws. En we hopen dan ook dat scholen massaal ons museum zullen bezoeken. Het Noordbrabants Museum is een museum dat de Brabantse geschiedenis en kunst van 1500 tot nu toont. Het museum vertelt een verhaal over oude en nieuwe kunst: figuratief en abstract, het erfgoed van Brabant: naast de deur en in de provincie, van kunstenaars: bekend zoals Vincent van Gogh tot minder bekend. Het museum heeft twee workshopruimtes: een spetterlab en een medialab. Er is voor ieder wat wils en veel te zien en te doen.

Daarnaast kosten de programma’s van Het Noordbrabants Museum al jaren niet meer dan 3 euro per leerling, want de toegang is bij ons altijd al gratis, ook voor leerkrachten. Kijk voor meer informatie op onze website.”

Brigitte Hoppenbrouwers - Kunstlocatie Würth

“Iedere stimulans om leerlingen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur is een positieve bijdrage! Wij bieden ons educatief programma geheel kosteloos aan scholen aan: zo kunnen leerlingen gratis aan een rondleiding en een creatieve workshop deelnemen. Het programma wordt op maat aangeboden. Wij kijken hierbij naar niveau. Uniek is dat bij ons leerlingen al vanaf 4 jaar welkom zijn. Juist bij die allerkleinsten is het een feest: voor kleuters is Kunstlocatie Würth vaak hun eerste kennismaking met een museum / kunst / galerie. Ons educatief programma wordt op donderdagen en vrijdagen door het educatieteam van Kunstlocatie Würth aangeboden. Op onze website vind je alle benodigde informatie.”

Loes Janssen - Van Abbemuseum

“Het belang van museumbezoek wordt met deze regeling door OCW onderstreept, en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Leren doe je op heel veel plekken: in de school, maar ook zeker daarbuiten. Zoals in het museum. Met de scholen in onze regio hebben we een goede band. We gaan bijvoorbeeld ook zelf naar die scholen toe om workshops te geven. Daarnaast hebben we een uitgebreid educatief programma in ons museum. Zie hiervoor onze website. We nodigen ook scholen van buiten de regio van harte uit om ons museum te bezoeken!”

Cindy Beck - Stedelijk Museum Breda

“Super goed nieuws natuurlijk. Bij het Stedelijk Museum Breda ligt leren kijken aan de basis van ons gehele educatieve aanbod: of het nu om erfgoed of om ons beeldende kunst aanbod gaat. Aan de hand van schilderijen en werken uit verschillende tijden - van 1700 tot aan nu - helpen we kinderen vragen te stellen. Wat zie ik? Wat is de context? Hoe werkte de kunstenaar? Breda bekijk ‘t gaat specifiek over het verhaal van Breda. Interessant voor zowel scholen binnen de regio als daarbuiten. Op onze website vind je het volledige educatieve aanbod voor basisscholen.”

Floortje de Boer - Textielmuseum

"Wat mooi dat scholen nu nog beter in staat gesteld worden naar het museum te komen! Musea zijn ware schatkamers voor jong en oud. In het TextielMuseum staat het maakproces centraal in alle onderwijsprogramma’s en rondleidingen die we aanbieden. 

Leerlingen betreden bij ons een levendig en actief ‘museum in bedrijf’ met daarbij het altijd werkende TextielLab. Door een gestructureerd en interactief onderwijsaanbod dagen we leerlingen uit in hun ontwikkeling. Naast het beleven van de geschiedenis van de textielindustrie en de industriële revolutie, gaan leerlingen op ontdekking in ons interactieve TextielLab en kijken hun ogen uit in onze tentoonstellingen. Binnen de programma’s die we aanbieden combineren we verschillende disciplines: kunst, design, mode en techniek. Kijk voor meer informatie op onze website."

 

Nog meer regelingen om museumbezoek te stimuleren

De extra bijdrage waarmee OCW museumbezoek onder basisschoolleerlingen wil stimuleren is mooi meegenomen. Maar wist je dat er nog meer regelingen zijn? We lichten er hier drie toe:

 • Brabantse scholen (groep 5 tot en met 8) kunnen gebruikmaken van Museumschatjes. Dat is een lesprogramma van Erfgoed Brabant, in samenwerking met een groot aantal musea in onze provincie.  Wat al deze musea gemeen hebben, is dat zij een schatkamer zijn van voorwerpen die om de een of andere reden de moeite van het bewaren waard zijn. Maar wat is waarde eigenlijk? Daarover gaat Museumschatjes. Museumschatjes 2018-2019 zit helaas al vol. Houd de website in de gaten voor de volgende inschrijfperiode.
 • De Brabantse busmaatschappijen hebben een speciaal ticket voor schoolklassen. Met dat ticket kun je voordelig met de hele klas naar het museum. Een ticket voor maximaal 30 personen kost € 35,-.
 • Kinderen van groep 6, 7 en 8 uit heel Nederland reizen gratis naar het Rijksmuseum met de Rijksmuseumbus. Geldig voor scholen op meer dan 60 km afstand van de ring van Amsterdam.