inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Ambities van scholen met cultuureducatie

Wat willen scholen leerlingen na acht jaar basisonderwijs meegeven met en door cultuureducatie?


Op basis van ambitiegesprekken met 50 Brabantse scholen die meedoen met De Cultuur Loper hebben we een overzicht gemaakt van de meest genoemde ambities. Een veel genoemde ambitie is het ontwikkelen van een 'open blik' van leerlingen. Door scholen wordt dit ook wel benoemd als 'leren open staan voor nieuwe ervaringen' of 'vrij in de wereld staan'.  Scholen verbinden deze ambitie vaak aan activiteiten als een uitdagende voorstelling bezoeken, de eigen omgeving verkennen en elkaars en eigen werk met respect bekijken. Cultuureducatie geeft scholen de mogelijkheid actief aan die open blik te werken. Andere veel genoemde ambities met cultuureducatie zijn kinderen bewustzijn bijbrengen over wie ze zijn en het ontdekken van eigen voorkeuren en talenten. Hieronder vind je een grafische weergave van de meest genoemde ambities van De Cultuur Loper scholen op het gebied van cultuureducatie.
 We hebben scholen ook gevraagd wat er nodig is om deze ambities te kunnen verwezenlijken. Veruit het meest genoemd is het identificeren, versterken en uitwisselen van de kennis en kunde van het docententeam. Meer creativiteit en onderzoek in de eigen les werd ook vaak genoemd. En wat hebben scholen het liefst morgen al af? Een overzicht en een duidelijke lijn in de cultuureducatieve activiteiten die houvast biedt en flexibiliteit. Zoals basisschool De Beemd in Schijndel het verwoordt: “Wij willen kapstokken in een lijn plaatsen, niet per vak, maar op cultuureducatie doelen als waarnemen, verwonderen. Een waslijn, met voldoende ruimte om te wapperen".
 
Wij nodigen iedereen van harte uit om ervaringen, vragen en ontwikkelingen te delen. Vooralsnog via de intermediairs of info@decultuurloper.nl 

Gepubliceerd op 22 oktober 2013