inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Werken met een OnderZoekBoek

Kunstlokaal in Gemert koppelt de invoering van IPC op bs De Klimboom aan de wens om de beeldende kunstlessen anders vorm te geven.

Het team van bs De Klimboom in De Rips gaat de komende twee jaar omschakelen naar thematisch onderwijs via IPC. De directeur wil ook graag extra aandacht voor de beeldende vakken. Masha de Brouwer van Kunstlokaal in Gemert telt 1+ 1 op en komt uit bij het Werken met een OnderZoekBoek project van Marijke Liefting Cultuureducatie. In dit project gaan de leerkrachten zelf aan het werk met schetsboeken. De kick off vindt plaats met een workshop waarbij het resultaat moet worden losgelaten. Enkele uitspraken van de leerkrachten: 'Ik schrik er van hoe resultaat gericht ik bezig ben' en 'Nu ik het inplak krijgt het veel meer waarde'. Het werken met schetsboeken is bijzonder geschikt voor vakoverschrijdend werken. Schetsboekactiviteiten zijn onder meer experimenteren, verzamelen, gedachten ordenen, lijstjes maken, ideeën uitproberen, reflecteren en alles wat jijzelf belangrijk vindt. Je wordt eigenaar van je eigen leerproces en leert makkelijker keuzes te maken en te plannen. Begeleiding, coaching, co-teaching wordt op maat verzorgd.

Wat was hier de vraag van de school?
Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten op het gebied van beeldende vorming, met een duurzaam karakter.

Info / Contact
Marijke@marijkeliefting.nl of Masha de Brouwer van Kunstlokaal