inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Wat anders?!

Project in het kader van de Opening van het Culturele Schooljaar. 


# deskundigheidsbevordering, #activiteit voor de leerling, #ontwikkeling lessenserie/leerlijn, #‘collectieve bewustwording, #domein 2 met de culturele omgeving, #domein 3 uit de grote wereld, #beeldende kunst, #multidisciplinair, #competenties


Ieder jaar organiseert Cube ter inspiratie in september een opening van het Culturele schooljaar. Ieder jaar kiest Cube een onderwerp, thema, speciale doelgroep, kunstdiscipline waarvan Cube weet vanuit haar icc-netwerk dat hier behoefte aan is of dat dit op dat moment meer aandacht nodig heeft.
Dit jaar gaat Cube vooral aandacht geven aan de culturele competentie reflectie. Aansluitend hierop wordt het onderzoekende en creërende vermogen van de leerlingen uitgedaagd.


Het beoogde resultaat
Leerlingen en hun omgeving zijn zich bewust van zichzelf, van hun omgeving en weten hoe ze hun eigen ‘anders’ zijn kunnen omzetten in een positieve bijdrage voor hun omgeving.
De uitwerking zal vooral in de hoofden van de leerlingen afspelen in de klas, vervolgens via een site èn een groot kunstwerk.

Doel

  • Leerlingen en leerkrachten maken een reflectieproces door waardoor ze zich bewust worden van hun eigen ‘ik’.
  • Leerlingen ontdekken èn worden zich bewust van hun eigen kracht/talent. 
  • Leerlingen worden zich ervan bewust dat ze er toe doen, niemand mag uitvallen en hoe ze vanuit hun kracht een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. 
  • Leerlingen worden zich ervan bewust hoe belangrijk het is om samen te werken. 
  • De directe omgeving van de leerling wordt betrokken bij het proces van bewustwording.


De activiteiten
In de periode sept. 2015 /april 2016 worden 3000 leerlingen (en overige deelnemers) via de leerkrachten bewust van hun eigen ’ik’ door reflectie/filosofielessen. Ze ontdekken waarin ze anders zijn t.o.v. anderen weten dit anders zijn, dit is ook hun kracht om te zetten naar een positieve bijdrage aan wereld. Leerlingen verbeelden dit in een object ‘moleculen’ èn via een site/social media http://www.wubbokijk.nu. De objecten/moleculen worden met elkaar te verbonden tot een groot kunstwerk. Via social media komt er een digitaal overzicht. Door deze 2 uitvoeringen wordt zichtbaar hoe krachtig je bent als je samenwerkt en hoe belangrijk jouw bijdrage is, hoe klein ook, in deze wereld.

Facts

  • Aantal deelnemende leerlingen/leekrachten/docenten: +/- 3000 leerlingen, 100 leerkrachten en ouders
  • Betrokken partijen: Alle 11 scholen van het primair onderwijs in Bernheze, Cube Bernheze, St. Primair St. Novum, St. Oog, St. De Eijnderic, Jos van de Mortel – filosoof, Marielle Lapidaire en Jannemeis Snels - beiden beeldend kunstenaar, Happy Energy (St. van Wubbo Ockels), De Bernhezer KunstKring, De Bernhezer AtelierRoute
  • Schooljaar: 2015/2016
  • Data van start en afronding project: juni 2015-mei 2016


Contact / Info
Contactpersoon: Dian Langenhuijzen
E-mailadres: info@cubebernheze.nl
Website: www.cubebernheze.nl

 

WAT ANDERS?! from Cube Bernheze on Vimeo.