inlog is alleen mogelijk via desktopversie

VTS op De Wegwijzer te Achtmaal

Het team van basisschool De Wegwijzer te Achtmaal is superenthousiast over de VTS-scholing die Hanne Peters hen gaf.

De methode Visual Thinking Strategies biedt een doorgaande ontwikkelingslijn om de visuele geletterdheid aan de hand van toenemende kijk-, denk-, spreek- en luistervaardigheden te ontwikkelen. Iedere les is daarbij gebaseerd op het voeren van discussies over kunst. De methode is in Amerika ontwikkeld na zeer intensief onderzoek waarbij de leertheorieën van Piaget, Vygotsky en Bruner van grote invloed zijn geweest op het onderwijskundig ontwerp. Het curriculum van VTS sluit heel goed aan bij de 21st Century Skills die De Wegwijzer in haar visie heeft opgenomen en die de komende jaren steeds meer vorm zal gaan krijgen binnen het reguliere onderwijsaanbod. Het komende schooljaar zullen de geleerde technieken door de leerkrachten in de praktijk toegepast gaan worden. "Kunst als middel om te werken aan de algehele ontwikkeling van kinderen" Hoe mooi kan je onderwijs zijn? Meer informatie over VTS: www.constructivelearning.eu

Info / Contact
Marie-José Jaspers/ wegwijzer@spoz.nl