inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Vervolgtraject Taal & Kunst

Taal en kunst integreren in het onderwijs, startend bij de discipline beeldend, op De Westerkim in Dongen. Kunstvakken worden ingezet bij taalontwikkeling en breed geïntegreerd in het curriculum.

 

Tags
Taal, beeldend, dubbel-leren, vakoverstijgend werken

Project
Taal en kunst integreren in het onderwijs, daar staat het project Vervolgtraject Taal & Kunst van OBS Westerkim in Dongen voor. De school wil leerlingen in contact brengen met diverse kunstvormen en verbindingen leggen tussen verschillende vakken. Het project houdt in dat leerlingen van groep 1 t/m 8 in eerste instantie kennismaken met de discipline ‘beeldend’. Stichting Taalvorming gaf in 2013 een aanzet om taal en kunst op deze school te integreren. De Westerkim heeft naar aanleiding hiervan aangegeven meer behoefte te hebben aan expertise en begeleiding op maat in de vorm van dubbel-leren. De leerkrachten willen graag extra geschoold worden op dit gebied om zo in de toekomst zelf hun lessen taal en beeldend voor te bereiden.

Doel en ambitie
De Westerkim wil kunst inzetten ten behoeve van de taalontwikkeling. Een van de ambities van de school is dan ook om kunstvakken te integreren in het curriculum. Het uiteindelijk doel van de school is leerlingen met alle kunstdisciplines en cultureel erfgoed kennis te laten maken.

Overdraagbaarheid(?)
Uit het programma dat bij dit traject hoort, moet uiteindelijk een format rollen waarmee leerkrachten in de toekomst zelf hun lessen taal en beeldend kunnen voorbereiden. Dit format kan vervolgens dienen als voorbeeld voor andere kunstdisciplines binnen deze school. Hierbij betrekt zij lokale kunstenaars en vakdocenten.

Bekijk hier de foto's.

Info / Contact
Carlijn de Bot-de Jongh, carlijn.de.jongh@kunstbalie.nl