inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Troep

Stimuleren van de verbinding tussen PO en VO door een kunsteducatietraject met maatschappelijk thema.


#activiteit voor de leerling, #leerlingen, #domein 1 in huis, #domein 2 met de culturele omgeving, #domein 3 uit de grote wereld, #beeldende kunst, #dans

'Troep' wordt mede mogelijk gemaakt door het investeringsprogramma De Cultuur Loper 'De Provinciale Plus'. Kunstbalie ondersteunt met het investeringsprogramma bijzondere Brabantse initiatieven voor cultuur op school. 


Korte omschrijving

In dit traject start Dansnest op zes VO- scholen een kunsteducatieproject met als thema: het probleem van zwerfafval. Er wordt gestart met inleidende dansworkshops, waarna een aantal geselecteerde dansers (selectie door Dansnest of door school) onder leiding van professionele choreografen van Dansnest, aan de slag gaat met het maken van een choreografie. De professionele dansers worden betrokken om de voorstelling kracht bij te zetten en de leerlingen te inspireren en uit te dagen. Samen met de leerlingen van het VO doorlopen zij het artistiek proces om zo tot een choreografie incl. diverse presentatiemomenten te komen.

Het thema en de artistieke beleving wordt door de VO-leerling overgedragen aan de PO-leerling. Dit gebeurt door middel van dansworkshops en een voorstelling. De PO- leerlingen worden op een actieve, receptieve en reflectieve wijze meegenomen in het artistieke proces.

Het verkennen van de ongekende bewegingsmogelijkheden van het lichaam in relatie tot ruimte en muziek in een sprankelend creatieproces is belangrijk. Zonder woorden je verhouden tot je omgeving en de ander en tegelijk verantwoordelijkheid dragen voor het eindresultaat en de presentatie.

Competenties waaraan wordt gewerkt

De competenties voor de VO-leerling die aan bod komen zijn: samenwerken, observeren, creëren, analyseren, reflecteren en presenteren. Met name door de koppeling naar het basisonderwijs, creëert Dansnest ruimte voor bewustwording in het eigen handelen, presenteren en reflecteren.
De PO-leerling maakt kennis met dans op een actieve, receptieve en reflectieve wijze. Daarnaast maken deze leerlingen uit groep 7 en 8 op creatieve en informele wijze kennis met hun mogelijk toekomstige school. Dit is zowel voor het VO als de omliggende basisscholen een interessant gegeven.

Het beoogde resultaat

De leerlingen van het VO weten wat het inhoudt om een artistiek proces te doorlopen en hieraan op creatieve wijze bij te dragen. Door hun artistieke ervaring en presentatie geven zij met dans uitdrukking aan een maatschappelijk thema en kunnen dat over brengen aan een jongere doelgroep. Door de koppeling naar het primair onderwijs en de mede- verantwoordelijkheid van de VO-leerling, zijn zij zich meer bewust van hun ontwikkeling op het gebied van dans en hun persoonlijke kwaliteiten/ competenties.

De kracht zit ‘m in: voor jongeren, door jongeren waardoor het belerende karakter van het thema geminimaliseerd wordt. De PO-leerling heeft een kennismaking met zowel dans als het VO en verdieping van een maatschappelijk vraagstuk dat hen aan het denken zet en bijdraagt aan hun bewustwording t.o.v. het probleem van zwerfafval.

Info / Contact
http://www.dansnest.nl