inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Team werkvorm - Handkaart

Hoe betrek je je collega leerkrachten bij kunst- en cultuureducatie? Dat is soms een lastige opgave. Het is daarom belangrijk om het onderwerp kunst en cultuureducatie blijvend bespreekbaar te houden. Binnen ‘In de praktijk’ bieden wij daarom werkvormen aan voor cultuur coördinatoren om op een laagdrempelige manier kunst- en cultuureducatie bespreekbaar te maken in verschillende korte werkvormen. Je kunt deze werkvormen toepassen tijdens een teamoverleg, studiedag, lunch etc. Hieronder vind je één van de werkvormen.

HANDKAART

Materiaal:

Witte potloden
Zwart papier A4
Schaar
Groot wit vel
Lijm

Duur:

15 tot 20 minuten

Werkvorm:

  1. laat iedereen met een wit potlood zijn handomtrekken op het zwarte vel
  2. laat het ze uitknippen
  3. vraag hen om de hand helemaal op te vullen met kreten over het begrip: onderzoekend vermogen. Wat verstaat hij/zij daaronder? Wat hoort daar allemaal bij?
  4. Plak alle handen op een vel en je hebt alles mooi geïnventariseerd.  Koppel terug wat je kan lezen op de handen. Wordt onderzoekend vermogen nu op handen gedragen door je team (verstaan we er hetzelfde onder)? Wat zijn de Pareltjes? Bespreek ze bijv. bij een volgende vergadering. Denk dan aan: Wat heb jij daar als leerkracht voor nodig? Heb jij zelf een onderzoekend vermogen en zo ja op wat voor manier? Prikkel jij kinderen tot onderzoekend vermogen? Op welke wijze? Wat zijn hierin knelpunten?
  5.  Laat dit handenoverzicht een periode hangen in de teamkamer.

 

Binnen deze werkvorm werk je aan ONDERZOEKEN: