inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Team werkvorm - Binnen en Buitenkring

Hoe betrek je je collega leerkrachten bij kunst- en cultuureducatie? Dat is soms een lastige opgave. Het is daarom belangrijk om het onderwerp kunst en cultuureducatie blijvend bespreekbaar te houden. Binnen ‘In de praktijk’ bieden wij daarom werkvormen aan voor cultuur coördinatoren om op een laagdrempelige manier kunst- en cultuureducatie bespreekbaar te maken in verschillende korte werkvormen. Je kunt deze werkvormen toepassen tijdens een teamoverleg, studiedag, lunch etc. Hieronder vind je één van de werkvormen.

BINNEN- & BUITENKRING

Materiaal:

Vragenlijst (zie hieronder)
Timer

Duur:

15 tot 20 minuten

Werkvorm:

  1. Maak twee even grote groepen van je team
  2. Groep 1 vormt een grote kring, genaamd de buitenkring
  3. Groep 2 gaat binnen in de kring tov iemand van de buitenkring staan
  4. Je spreekt af welke kring steeds doordraait.


De leerkrachten vormen twee cirkels. De ICC-er of directie stelt een open vraag (zie vragenlijst). De leerkrachten in de buitencirkel geven antwoord, de leerkrachten in de binnen cirkel luisteren. Daarna geven de leerkrachten van de binnen cirkel hun antwoord. Vervolgens draait de buitencirkel door. Dan stelt de ICC-er of directie een nieuwe vraag en geven weer de leerkrachten in de buitencirkel eerst antwoord. Leerkrachten die luisteren, vatten het antwoord samen met de startzin: Ik hoor je zeggen dat…. Daarna geven de leerkrachten van de binnen cirkel hun antwoord en vat de luisterende partij het antwoord samen.

Per vraag heb je 2 minuten om te antwoorden op de vraag.

Binnen deze werkvorm kun je werken aan DOMEIN 1, DOMEIN 2 of DOMEIN 3 (zie vragenlijsten):

     

Hieronder vind je verschillende vragenlijsten die je kunst inzetten binnen deze werkvorm:

VRAGENLIJST - DOMEIN 1.pdf VRAGENLIJST - DOMEIN 2.pdf VRAGENLIJST - DOMEIN 3.pdf