inlog is alleen mogelijk via desktopversie

school ateliers

Cocreatie: maatwerk in de praktijk!

Leerkrachten die zelf in staat zijn ateliers te ontwerpen en uit te voeren. Ateliers waarin het onderzoekende en creërende vermogen van de kinderen voorop staat en het eindresultaat ten dienste van het proces. Dit is de ambitie van Jenaplanschool De Ieme in Veghel. Als voorloperschool in het traject Cultuureducatie met Kwaliteit hebben zij Artisjok & Olijfje gevraagd hen hierin te coachen en te begeleiden. Tijdens het schooljaar vonden er drie atelierrondes plaats. Hierin zijn de leerkrachten vanuit hun eigen creatievermogen en verwondering samen met de kinderen op onderzoek gegaan, binnen de disciplines beeldend en muziek. Voorafgaande aan de atelierrondes vonden een teamsessie, inspiratiesessies en ontwerpbijeenkomsten plaats. Leerkrachten werden gecoacht opnieuw te kijken naar hun eigen handelingspatronen en hoe deze in relatie staan tot procesgericht werken met kinderen: helpend of beperkend? Artisjok & Olijfje voorzag hen van inspiratie, overdenkingen en handvatten om de ateliers te ontwerpen. Om zodoende samen met de leerkracht tot maatwerk in de praktijk te komen. De ateliers werden opgeschreven in een speciaal lesvoorbereidingsmodel, voor de overdraagbaarheid naar collega's. Het resultaat was dat leerkrachten zelf kwamen tot onderzoek, spel en creatie, nieuwe manieren van les geven hebben toegepast en meer zijn gaan werken vanuit het creatie proces van zichzelf en daarmee ook de kinderen. En ohja, niet te vergeten de meer dan 20 verschillende ateliers die zijn uitgevoerd door deze leerkrachten het afgelopen jaar!

Info / Contact
Wieteke Hassing en Mignon van Ophuizen/www.artisjokenolijfje.nl