inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Scholen gaan aan de slag

De Stilte - Zowel twee scholen uit Roosendaal: De Klaverweide en De Wending, als de Touwbaan uit Oosterhout, gaan dit schooljaar van start met het investeringsprogramma in samenwerking met De Stilte. In de voorgesprekken met de scholen is besproken wat de school nodig heeft en welk doel in drie jaar haalbaar is. De plannen bieden denkrichtingen en ideeën om te komen tot een structurele meerjarige samenwerking.

Speerpunten van de verschillende scholen:

Bs. De Touwbaan wil dat de leerlingen niet alleen kennis op doen, maar zich ook kunnen ontwikkelen tot creatieve individuen met een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfstandigheid. Acht woorden staan centraal in dit onderwijs: samen, welbevinden, sfeervol, openheid, respect, flexibel, adaptief onderwijs en ontplooiingskansen.
De scholen De Klaverweide en De Wending vallen onder het KPO Roosendaal. De stichting Katholiek Primair Onderwijs fungeert als koepel voor de basisscholen in Roosendaal. Belangrijk is dat elk kind centraal staat op school. Elk kind verdient het beste onderwijs met aandacht voor ieders kansen en beperkingen. Er wordt continu gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs en aan innovatieve onderwijsconcepten. In nauwe samenwerking met ouders werken we aan kennis- en vaardigheidsontwikkeling van leerlingen en leerkrachten.

 

Maatwerk
In het investeringsprogramma staat een doorlopende leerlijn vast. Maar elke school heeft een andere opzet die past bij deze specifieke school. Maatwerk!
Zeker van belang is het vastleggen van een activiteiten/werkrooster. Voor het eerste jaar zijn de activiteiten duidelijk omschreven en vastgelegd.
Het verloop van het 2de en 3de jaar is beschreven. Hierin kunnen veranderingen en behoeftes van de school worden opgenomen.

 

Goede samenwerking
Door het goede verloop van de gesprekken zijn de scholen gemotiveerd en hebben zin om aan de slag te gaan met dans.
Het lijkt voor de leerkracht een spannend proces. De meest hebben weinig of niet met dans gewerkt. Maar iedereen is bereidt zich in te zetten en het geheel tot een succes te maken. Fantastisch dat een professioneel gezelschap en school een samenwerking kunnen aangaan. Ze bieden elkaar inspiratie, het daagt uit om meer te delen, af te stemmen en geeft een gevoel van steun.