inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Reflecteren a.d.h.v. geschiedenis OMG

N.a.v. 70 jaar Operation Market Garden is lesmateriaal ontwikkeld waarbij morele dilemma's, waarden en normen centraal staan.

September 2014 staat voor de groepen 6-7-8 en leerjaar 1-2 in de gemeente Veghel in het teken van 70 jaar Operation Market Garden. Plein23 liet in opdracht van Skipov, Stichting Oog, Fioretti College, Zwijsen College en Gemeente Veghel educatief materiaal ontwikkelen in samenspraak met het onderwijs: om te zorgen dat het ook daadwerkelijk aansluit bij de wensen en behoeften en ook in de toekomst gebruikt zal worden als waardevolle lokale versie van de landelijke geschiedenis. Het belangrijkste uitgangspunt was hierbij: het gesprek aan gaan met de klas. We kunnen ons heel moeilijk verplaatsen in de situatie van 70 jaar geleden. Wel is het achteraf makkelijk oordelen. Wie was goed of fout? Leerkrachten voeren met behulp van lesmateriaal ‘Wat is het je Waard?’ gesprekken in de klas. Met morele dilemma’s uit WOII en nu worden de leerlingen zich bewust van eigen waarden en normen, maar ook die van een ander. Wat weegt het zwaarst bij het maken van een keuze die je eigenlijk helemaal niet wilt maken? Waar liggen jouw grenzen binnen dit grijze gebied? Alle leerkrachten worden dankzij een bijdrage van De CultuurLoper/Kunstbalie getraind om op als gespreksleider op te trainen. Met dank aan een investeringsaanvraag bij Erfgoed Brabant is het lesmateriaal online voor iedereen toegankelijk: via de 'OMG Veghel'-button op www.plein23.nl/home. Ook zijn hier documentairefilmpjes te vinden die gebruik kunnen worden om OMG, danwel WOII, te introduceren in de klas, A.d.h.v. vijf pakkende thema's.

Info / Contact
info@plein23.nl