inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Mediakunst als integraal onderdeel

De Spelelier in Boxtel ging aan de slag met mediakunst. Workshops met nieuwe mediatechnieken werden gekoppeld aan drama, beeldende vorming en beweging. Aanvullend zijn leerkrachten geschoold die hun collega’s verder scholen.

 

Tags
onderzoekende houding, nieuwe media vakoverstijgend inzetten, communiceren, expressie

Project
OBS De Spelelier in Boxtel had in schooljaar 2013-2014 het thema De Wereld volgens De Spelelier. Leerkrachten, leerlingen en cultuuraanbieder Beam it Up zijn aan de slag gegaan met mediakunst. De leerlingen volgden workshops waarbij nieuwe-mediatechnieken aan bod kwamen. Hieraan waren lessen als drama, beeldende vorming en beweging gekoppeld. In navolging van dit project volgen leerkrachten en medewerkers op de school nu extra scholing over mediakunst, zodat zij op hun beurt collega’s en leerlingen kunnen scholen. 


Doel en ambitie
De ambitie van De Spelelier is om kinderen met een onderzoekende en ondernemende houding kennis te laten maken met digitale mogelijkheden. De school wil de kinderen laten ervaren hoe ze digitale mogelijkheden in kunnen zetten om te communiceren, leren en expressie te tonen. De Spelelier leert de leerlingen zelf mediaproducties te maken met beelden, taal, muziek, spel en beweging. Zo ervaren ze dat mediakunst in te zetten is als communicatie-en expressiemiddel.

Overdraagbaarheid
Voor De Spelelier is mediakunst een kunstvorm met veel mogelijkheden. Met dit project wil zij dan ook dat de leerkrachten hun expertise zodanig vergroten dat ze op termijn leerkrachten en kinderen van andere scholen kunnen doceren. De vernieuwende technieken in ICT en mediakunst moeten een vanzelfsprekend onderdeel zijn van het totale aanbod van cultuureducatie op deze school. Uiteindelijk is het de bedoeling de opgedane kennis ook met collega’s, leerkrachten en kinderen van andere scholen te delen, zowel in binnenschoolse als in naschoolse activiteiten.

Ga hier naar het fotoalbum. 

Info / Contact
Carlijn de Bot-de Jongh, carlijn.de.jongh@kunstbalie.nl