inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Lkr.training morele dilemma's in de klas

Naar aanleiding van het lesmateriaal 'Wat is het je waard?' werden alle leerkrachten van groep 6-7-8 getraind als gespreksleider.

Het lesmateriaal is op zichzelf concreet en praktisch te gebruiken. In Veghel is gekozen voor een verdiepend traject om de leerkrachten deze nieuwe rol als gespreksleider eigen te maken, binnen de 'morele dilemma discussie methode' van K2. Hierbij ligt de nadruk op het reflecterend vermogen. Deze vorm van gespreksvoering is ook breder inzetbaar: OMG dient (slechts) als aanleiding. De training werd enthousiast ontvangen en waarschijnlijk is er behoefte aan een intensiever trainingstraject dat we brabant-breed uit kunnen zetten. Toepassen van de Morele Dilemma Discussie Methode Het gaat er in de lessen niet om dat er een oplossing komt voor het dilemma, maar dat leerlingen leren betekenis geven aan wat ze belangrijk vinden. Ieder kind draagt zijn eigen waarden bij zich die bepalend zijn voor het wel of niet hanteren van de norm. De betekenis van deze vorm van gespreksvoering is inzicht krijgen wat je zelf van waarde vindt, wat anderen van waarde vinden en inzicht krijgen in de gedachten van anderen. Dit nodigt de leerlingen uit tot begrip voor keuzes van anderen en reikt hen een nieuw handelingsalternatief aan. Daarnaast worden ze zich door deze reflectie bewust van eigen gedrag en /of verantwoordelijkheid. In de training worden o.a. de volgende tools aangereikt: Het stellen van open vragen Het achterwege laten van je eigen mening Echtheid van leerlingen naar boven brengen Diepte aanbrengen in een groepsgesprek Activeren van je leerlingen: échte betrokkenheid middels interactie Leerlingen in beweging zetten met een inhoudelijk programma Geschiedenis inzetten om het uiteindelijk te hebben over eigen waarden van leerlingen Conflicterende waarden herkennen Een eigen casus ontwerpen

Info / Contact
info@plein23.nl