inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Literatuurzoekertje Roosendaal

Literatuurzoekertje Roosendaal

Hoe kunnen we binnen het programma van cultuureducatie, de discipline literatuureducatie betekenisvoller maken binnen de leerlijnen van het programma ‘de Bibliotheek op school‘ ?
Om deze vraag te beantwoorden gaan de deelnemers onderzoeken en ervaren wat literatuureducatie is en wat het kan brengen in de onderwijspraktijk.
We nodigen u uit om deze vraag met ons te verkennen op 23 januari 2019 in het atelier van Parrotia in Roosendaal. ArtiSjok&Olijfje geeft de training
Deelnemers: Cltuurcompaan, BibliotheekVANnU, beeldend kunstenaar, leesconsulenten BibliotheekVANnU, leescoördinatoren van een aantal basisscholen, enkele iccers en enkele directeuren van basisscholen

Doelen van de deelnemers:

  • ervaren wat literatuureducatie is in relatie tot leesbevordering
  • kunnen onder woorden brengen wat literatuureducatie is
  • nemen kennis van literaire prentenboeken en ontwikkelen hier gevoel bij
  • ervaren hoe literatuureducatie wordt verrijkt met andere disciplines van cultuureducatie
  • benoemen vervolgacties voor literatuureducatie op school

Reflectie: Benoemen persoonlijke definitie literatuureducatie      

Benoemen van vervolgacties.

Met de uitkomst van deze bijeenkomst zijn de deelnemers nu aan de slag in de praktijk. Voor de zomer worden alle ervaringen en kennis met elkaar gedeeld. 

Tijdlijn

Sorteer op:

07 maart 2019

Literatuurzoekertje Roosendaal

Vanuit de vraag Hoe kunnen we literatuureducatie betekenisvoller maken binnen de Bibliotheek op school hebben Cécile Cooijmans (CultuurCompaan) en Nelleke ten Haaf (Bibliotheek VANnU) in 2018 een aanvraag gedaan bij Kunstloc Brabant in het kader van het Kunstzoekertje.  Op 23 januari 2019 vond de eerste inspirerende bijeenkomst plaats met directeuren, ICC’ers, leescoördinatoren, leesconsulenten en een beeldend kunstenaar onder begeleiding van Artisjok&Olijfje. Met de uitkomst van deze leuke en leerzame bijeenkomst zijn de deelnemers nu aan de slag in de praktijk. Voor de zomer worden alle ervaringen en kennis met elkaar gedeeld. MarjaKemps begeleid het traject vanuit Kunstloc Brabant. Wil je meer weten over dit traject, neem dan contact op via marja.kemps@kunstlocbrabant.nl of cecile@cultuurcompaan.nl.

 

In de workshop met Artisjok&Olijfje gingen we samen op zoek naar:

  • wat literatuureducatie is in relatie tot leesbevordering
  • kunnen onder woorden brengen wat literatuureducatie is
  • nemen kennis van literaire prentenboeken en ontwikkelen hier gevoel bij
  • ervaren hoe literatuureducatie wordt verrijkt met andere disciplines van cultuureducatie
  • benoemen vervolgacties voor literatuureducatie op school