inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Kijk op Creatief Denken

Creatief Denken is een competentie waarmee je binnen alle ontwikkelingsgebieden meer uit je leerlingen en jezelf kunt halen.

Bij creativiteit op school denken we al gauw aan expressievakken, kunst en cultuur. Maar creativiteit is zoveel meer en we vinden het overal terug, ook in wetenschap en techniek. De leerkrachten van School Oost in Bergen op Zoom wilden een breder perspectief op creativiteit en de motor daarachter: creatief denken. Ik verzorgde een interactieve presentatie (kijken, luisteren, denken en doen) waarin ik vertel en laat zien wat erbij komt kijken om als school bewust te kiezen voor creativiteit en creatief denken als competentie binnen alle ontwikkelingsgebieden. Centraal staat daarbij een gedeelde visie, die gebaseerd is op gedeelde uitgangspunten. Dat zijn onder meer de antwoorden op deze vragen: Wat is creativiteit? Waar komen we het tegen? Wat is het nut en de noodzaak ervan voor de ontwikkeling van het kind en voor ons allemaal? Ik gebruikte daarbij een paraplu, deed de stroom uit en stelde deze vraag aan de deelnemers: 'Wat gebeurt er als onze creativiteit uitvalt? Nu, straks en over een jaar?' Een vraag die al snel veel vooronderstellingen over creativiteit van tafel veegt. De volgende stap is om te onderzoeken welke waarden een creatief leerklimaat ondersteunen en of die aansluiten op die van de school. Pas dan kijken we naar hoe een creatief leerklimaat kan worden gecreëerd. Een aantal handvatten uit de ontwikkelingspsychologie en cognitieve creativiteitstheorieën bieden een overzichtelijk houvast voor het ontwerpen voor een omgeving en activiteiten die creativiteit stimuleren. En toen ging de bel en hadden de leerkrachten, zoals gevraagd, een bredere kijk op creativiteit en verlieten het schoolgebouw met veel om over na te denken in de middagzon. En dat was nu precies mijn bedoeling. David van der Kooij Meer info: vindingrijk.wordpress.com

Info / Contact
info@denkenomeenhoekje.nl