inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Ik ben Kunstenaar

OBS Van der Heijden ontwikkelt samen met kunstenaars manieren om creativiteit te bevorderen. Kunstenaars en leerkrachten worden geschoold in de Creatief Quotiënt-methodiek: het creatieve proces kunnen ondersteunen, herkennen, volgen en vastleggen.

 

Tags
Creatief Quotiënt, onderzoekend vermogen, beeldend, scholing van leerkrachten en vakdocenten

Project
Het project ‘Ik ben Kunstenaar’ is een school breed project van OBS Van der Heijden in Waalwijk. De school ontwikkelt samen met kunstenaars een manier om leerlingen creatiever te laten denken en werken. Het is een proces waarin onder de noemer Creatief Quotiënt (CQ) vier thema’s centraal staan: Zintuigelijke Waarneming, Creatief Denken, Experimenteren en Vormgeven. De leerlingen krijgen workshops over beeldende kunst, waarbij de thema’s zijn gekoppeld aan de competenties cultuureducatie. Zowel de meewerkende kunstenaars als de leerkrachten krijgen in dit project trainingen van CQ-trainers hoe ze workshops ontwikkelen. Als slotonderdeel van dit project is er een presentatie van de resultaten die de leerlingen geboekt hebben.

Doel en ambitie
De school wil verschillende doelstellingen bereiken met dit project. Zo wil zij de leerlingen bij beeldende activiteiten aanspreken op hun creatief vermogen. Ook wil zij de leerkrachten leren hoe zij het creatieve proces kunnen ondersteunen, herkennen, volgen en vastleggen. De kunstenaars leren workshops te ontwikkelen waarbij het uitganspunt het creatieve proces van de kinderen is. Ook is Ik ben Kunstenaar bedoeld om de vraagformulering van de school met betrekking tot cultuureducatie te stimuleren. En ouders leren met dit project het creatief proces van hun kinderen op waarde te schatten.

Het laatste onderdeel van dit project is de evaluatie. Hierin delen de leerkrachten en kunstenaars hun ervaringen, succesfactoren en verbeterpunten.

Info / Contact
Carlijn de Bot-de Jongh, carlijn.de.jongh@kunstbalie.nl