inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Graffitti Hoeven

Verfraaiing schoolgebouw Hoeven
Leerlingen uit klas 2 maken muurschilderingen op gebouw in Hoeven Parrestee
Bij welke ambitie van de school past deze activiteit?
Open mind Acceptatie

Hoe zie je dit terug in de activiteit?
Leerlingen onderzoeke, plannenn en voeren uit

Op welke school en wanneer heeft dit plaatsgevonden?
Markland College Oudenbosch

Info / Contact
jm.vd.buijs@markland.nl