inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Dubbel-leren onderzoekend vermogen

16 vakdocenten geven workshops aan de leerlingen van De Polderhof in Oss, waarbij de leerkrachten observeren en achteraf evalueren met de vakdocenten. Onderzoekend vermogen stimuleren staat centraal. Een aantal trainingsochtenden voor vakdocenten wordt met de opbrengsten hiervan ontwikkeld, zodat deze vervolgens zelf deze aanpak breder uit kunnen zetten.

 

Tags
Onderzoekend vermogen, dubbel leren, training voor leerkrachten en vakdocenten

Project
In een project over onderzoekend vermogen staat het dubbel-leren centraal: tijdens een workshop op BS De Polderhof in Oss leren leerkrachten én vakdocenten. Zestien vakdocenten geven cultuurworkshops aan de leerlingen. De leerkrachten van De Polderhof observeren de vakdocenten en evalueren met hen achteraf de les. De vakdocenten brengen in de praktijk wat ze hebben geleerd tijdens hun training ‘Socrates Momenten’ en de leerkrachten leren van de expertise van de vakdocenten.

Doel en ambitie
Door het dubbel-leren krijgen leerkrachten handreikingen waarmee zij zelf tijdens cultuurlessen het onderzoekend vermogen van de leerlingen kunnen stimuleren. De evaluatie die na de workshops plaatsvindt, is vooral bedoeld om tot ‘quick wins’ te komen en gaat minder diep in op de inhoud van de lessen. In de evaluatie is de belangrijkste vraag: Hoe kan een docent op een handige manier zijn les inzetten om het onderzoekend vermogen te stimuleren?

Overdraagbaarheid
Het project is bedoeld als eerst aanzet voor een scholingstraject voor vakdocenten rondom het stimuleren van het onderzoekend vermogen binnen het kunstonderwijs op school. Het vervolg zal bestaan uit vier of vijf trainingsochtenden, georganiseerd vanuit Muzelinck, Centrum voor de kunsten in Oss. Zo ontstaat een poule van vakdocenten die beter kan aansluiten bij de vraag van het onderwijs om met dubbel-leren rondom onderzoekend vermogen aan de slag te gaan. Dit format voor scholing is over te dragen aan andere Centra of marktplaatsen.

Info / Contact
Carlijn de Bot-de Jongh, carlijn.de.jongh@kunstbalie.nl