inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Drama op SBO De Brigantijn

SBO De Brigantijn wil leerkrachten handvatten bieden om drama in te kunnen zetten bij andere vakken zoals geschiedenis, muziek en taal, maar ook om bepaalde situaties in de klas aan de orde te brengen als het gaat om sociaal emotionele ontwikkeling.

 

Tags
Drama, vakoverstijgend werken, sociaal-emotionele ontwikkeling, coaching leerkrachten

Project
     


In het schoolplan van SBO De Brigantijn in Someren miste het schoolteam drama als discipline. Daarom heeft het team twee workshops drama gehad van vakdocent en dramatherapeute Noor Huysmans van ‘In de Kom’ Als onderdeel van de scholing bracht een amateurtoneelspeler onverwachts een bezoek aan de klas en deed een act die de leerkracht achteraf met de kinderen moest bespreken. Daarnaast heeft iedere leerkracht samen met de vakdocent een dramales gegeven. De lessen waren samen voorbereid en werden na afloop geëvalueerd met de leerkrachten, ook aan de hand van videobeelden.

Doel en ambitie
SBO De Brigantijn heeft als speerpunt om drama in het cultuuraanbod op de school op te nemen. Het doel van de school is om het team vaardig te maken in het geven van dramalessen in de klas. Hierbij willen ze het liefst dat drama geïntegreerd wordt in andere vakken zoals geschiedenis, taal en muziek.

Info / Contact
Carlijn de Bot-de Jongh, carlijn.de.jongh@kunstbalie.nl