inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Deskundigheidsbevorderingop de PiusX

Veel scholen worstelen met de vraag: Hoe kan ik vanuit een methode werken aan de competenties? Basisschool de PiusX krijgt op deze vraag een antwoord vanuit de Beeldende kunst. Het team van de PiusX krijgt implementatie-trainingen van de methode “Uit de Kunst”. Deze trainingen worden gegeven door Marlies Rijkers van Art&Sofie.

Op 12, 15 april en op 14 sept 16 vond er een samenwerking plaats tussen vakdocenten Beeldend van Muzelinck en de leerkrachten van Basisschool de PiusX. Zij hebben samen een beeldende les ontworpen die op een onderzoekende manier werd aangeboden. Het ontwerp van de les werd omschreven en het proces tijdens de les werd vastgelegd. Het resultaat wordt gedeeld met andere scholen die ook vanuit de methode “Uit de Kunst” werken en op een onderzoekende manier een beeldende les willen aanbieden. (Ook is er een verbinding gelegd met de training voor vakdocenten die Marlies heeft gegeven in Muzelinck. Hier leerden de vakdocenten een competentiegerichte les ontwerpen (via een format) en dat te vertalen naar hun eigen vakgebied.Bij CMK leren de scholen nl dat ze de kunstvakken inzetten om bepaalde competenties te ontwikkelen bij de kinderen. Bij de samenwerking op de PiusX kunnen ze hetgeen ze geleerd hebben tijdens deze training tot uitvoering brengen.) De nieuwe ICCer van de PiusX, Elissa Smits, heeft de nieuwe cursus Interne Cultuurcoordinator van de Kunstbalie gevolgd. Deze vernieuwde cursus is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die cultuurspecialist, ofwel interne cultuurcoördinator cultuureducatie, willen worden in de school.

Wat was hier de vraag van de school?
Hoe kan ik vanuit een methode (uit de kunst) werken aan de competenties?

Info / Contact
Angelique Alma, Muzelinck.