inlog is alleen mogelijk via desktopversie

In de praktijk

Categorie
Activiteiten
Terug naar het overzicht

De school in beweging

Van 2013 tot 2016 dansten Luydgarde Rijnen en Marinka Korff van dansgezelschap De Stilte een meerjarig traject met verschillende Cultuur Loper scholen. Op basis van gekozen competenties gingen zij samen een co-creatie traject aan door samen te werken en van elkaar te leren. Hun missie? Er samen voor zorgen dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfverzekerde creatieven.

Over het programma

Het Investeringsprogramma ‘Professionele Kunsten' van De Cultuur Loper stimuleert een duurzame samenwerking tussen scholen en professionele Brabantse gezelschappen. In drie jaar tijd komen allerlei onderdelen van cultuureducatie aan bod in kick-offs, workshops, voorbeeldlessen, begeleiding, evaluatiemomenten en overleg.

Globaal bestaat het programma uit een inspiratiejaar, een verbindingsjaar en een verdiepingsjaar. Tussendoor is er tijd om regelmatig te evalueren. Zo worden verwachtingen tijdig naar elkaar uitgesproken en groeit het vertrouwen tussen alle betrokken partijen.

“Kinderen kunnen zich ontwikkelen tot altijd spelende, innoverende, zelfontdekkende, nieuwsgierige, initiatiefrijke en betrokken mensen die niet alleen oog voor zichzelf hebben maar ook voor anderen en voor alles wat er in de wereld gebeurt.” – Luydgarde Rijnen, educatief medewerker bij dansgezelschap De Stilte

2013 - 2014 – het inspiratiejaar

De scholen krijgen een kijkje in de keuken van moderne dans en gaan samen met het dansgezelschap aan de slag. Iedere school doet dit op zijn eigen manier. De doorlopende leerlijn van het investeringsprogramma vormt de basis waaraan elke school haar eigen invulling geeft die past bij het curriculum. Eigen beleving en zelf dansen staan voorop in deze eerste kennismaking met de wereld van moderne dans.

“In het begin durfden leerlingen hun schoenen nog niet uit te trekken omdat het zo verschrikkelijk spannend was. Bij de laatste bijeenkomst zat iedereen klaar om te beginnen met dansen.” – Ingeborg Kannekes, leerkracht en cultuurcoördinator bij basisschool Klaverweide

Leerlingen van groep 7 van basisschool De Wending dansen samen door het klaslokaal

 

Wat heeft het opgeleverd?

Na het eerste jaar blikken de scholen terug. Vragen als ‘Wat hebben we geleerd?’, ‘Wat is er veranderd?’ en ‘Wat heeft deze samenwerking ons tot nu toe opgeleverd?’ komen in dit evaluatietraject voorbij.

“De stille wateren komen los. Een jongen zei: “Ik ga dansen met mijn gevoel.”

Bekijk wat basisschool Klaverweide en basisschool De Wending van hun samenwerking met dansgezelschap De Stilte leerden na het allereerste jaar:

https://youtu.be/ofTKEpHxA24

“Kinderen die met cultuureducatie bezig zijn kunnen een andere kant van hunzelf laten zien.”Ingeborg Kannekes, leerkracht en cultuurcoördinator bij basisschool Klaverweide

Na afloop van het programma is het tijd voor de hamvraag: “Wat levert samenwerken met een professioneel gezelschap op voor cultuureducatie?”.

Ingeborg Kannekes van basisschool Klaverweide en Luydgarde Rijnen van dansgezelschap De Stilte blikken beiden terug op hun samenwerking en belichten de vraag vanuit hun eigen expertise:

 

Inmiddels is het een jaar geleden dat dansgezelschap De Stilte en een aantal Cultuur Loper scholen samen door het investeringsprogramma zwierden. Samen met Ad Paantjens, directeur van basisschool Klaverweide, en Luydgarde Rijnen, educatief medewerker bij dansgezelschap De Stilte, bespreken we wat hun samenwerking en het investeringsprogramma van de Cultuur Loper voor hen betekent heeft.

Ad, wat heeft het samenwerken met een professioneel gezelschap opgeleverd voor het cultuuronderwijs op basisschool Klaverweide?

Het investeringsprogramma met een professioneel gezelschap (domein 3) bewees het succes van de Cultuur Loper voor ons als school. Om een langere tijd samen te kunnen werken met een professioneel gezelschap is van grote waarde geweest. Hun visie, de geweldig goede voorstellingen en de manier waarop cultuureducatie plaatsvond zijn stuk voor stuk belangrijke elementen geweest. Als school hebben we geleerd hoe we onze leerlingen kunnen inspireren en bevragen en hoe we hun creatieve talenten leren zien en ontwikkelen.

Volgens de indeling inspiratie, verbinding en verdieping van het programma gaan we nu verder met muziek. Ook de evaluatie en de studiemomenten nemen we mee.

Als ik kijk hoe het vierde jaar zonder het dansgezelschap en hun bijzondere focus is verlopen dan zie ik dat de attitude in de school is veranderd. Het bevestigt dat cultuur veel kan toevoegen aan het onderwijs voor de leerlingen. Mijn collega’s beamen dat.

Luydgarde, waar ben je trots op?

Ik ben trots dat de school in beweging is gebracht en nog steeds in beweging is. Letterlijk én figuurlijk. Ik hoop dat dat zo zal blijven, ook als De Stilte er niet of minder is. Ik hoop dat ze dat wervelende water blijven dat volop in ontwikkeling is en dat ze niet zullen veranderen in een stilstaand vijvertje.
 

Mei 2018: Een jaar later

Wat heeft het samenwerken met een professioneel gezelschap opgeleverd voor het cultuuronderwijs op De Wending?

Astrid de Schutter:

Afgelopen jaar hebben we bij twee thema's bekeken of we dans kunnen implementeren. Helaas hebben we dat niet zonder hulp kunnen doen. Daarom hebben we Luydgarde weer in huis gehaald. Samen met haar hebben we twee teamtrainingen ontvangen en 4 workshops met kinderen en leerkrachten gehad. Tijdens de laatste teambijeenkomst hebben we goede afspraken met elkaar gemaakt.

Dans op de Wending is een aanvulling op het aanbod van diverse disciplines die we aanbieden:

Muziek, toneel, beeldende vorming en dans. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan sport en cultuureducatie in het algemeen.

We willen de verbinding zoeken met dans en ons lesaanbod vanuit de diverse methodes.

Volgend jaar gaan we bij twee thema's dans implementeren. Tijdens het bouwoverleg gaan leerkrachten samen deze lessencyclus voorbereiden en ook geven. Ze gaan bij elkaar kijken en we werken bij het tweede thema naar een eindpresentatie toe.

We zijn goed op weg. We maken bewuste keuzes om ervoor te zorgen dat iedere discipline ook de kwaliteit behoudt.