inlog is alleen mogelijk via desktopversie

In de praktijk

Categorie
Lopende trajecten
Tags
Terug naar het overzicht

Creativiteitsontwikkeling de Bolderik

Volg hier het traject van basisschool De Bolderik.

Deze pagina is nog ontwikkeling. Neem voor meer informatie contact op met De Cultuur Loper coach: Bram Relouw, consulent kunsteducatie bij Kunstbalie.

Tijdlijn

Sorteer op:

Over basisschool De Bolderik

14 januari 2018

Over basisschool De Bolderik

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alléén te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

Lees meer

15 januari 2018

Start creativiteitsontwikkeling

Info volgt

Creativiteitsontwikkeling Download document
Start creativiteitsontwikkeling

08 februari 2018

Krantenartikel over co-creatie

'leder kind is uniek, authentiek en iedere dag in ontwikkeling. OBS De Bolderik creëert samen (co-creatie) met Kunstbalie en Team Ubavka een unieke driehoek, die kinderen aanzet tot bewustwording vanuit de eigen kwaliteiten. Het ontstaan van deze bewustwording bij kinderen vanuit kunstdisciplines, die gerelateerd zijn aan het onderwijsprogramma, leidt tot echt kind kunnen en mogen zijn, dat gebruik maakt van al zijn talenten.

Naar het artikel