inlog is alleen mogelijk via desktopversie

In de praktijk

Categorie
Lopende trajecten
Tags
Terug naar het overzicht

Co-creatie traject Bs. Spelelier in Boxtel

Basisschool De Spelelier in Boxtel heeft de wens uitgesproken om te werken aan een doorontwikkeling binnen de school. Omdat de ontwikkelwens een kunstinhoudelijke inslag heeft, is Kunstbalie, de provinciale instelling voor kunst- en cultuureducatie, betrokken als partner.

In een verkennend gesprek met twee consulenten van kunstbalie is uiteindelijk gekozen om dit traject op een co-creërende manier in te gaan. Voor Liesbeth Prinsen, directrice van de basisschool, leek dit de juiste manier. De school heeft geen bepaald resultaat voor ogen, maar wil samen met verschillende expertises aan tafel het probleem onderzoeken. 

Tijdlijn

Sorteer op:

Start co-creatie traject bs. Spelelier in Boxtel

01 februari 2018

Start co-creatie traject bs. Spelelier in Boxtel

Basisschool De Spelelier in Boxtel wil graag werken aan een doorontwikkeling binnen de school. Omdat de ontwikkelwens een kunstinhoudelijke inslag heeft, is Kunstbalie, de provinciale instelling voor kunst- en cultuureducatie, betrokken als partner. In een verkennend gesprek met twee consulenten van kunstbalie is uiteindelijk gekozen om dit traject op een co-creërende manier in te gaan. Voor Liesbeth Prinsen, directrice van de basisschool, leek dit de juiste manier. De school heeft geen bepaald resultaat voor ogen, maar wil samen met verschillende expertises aan tafel het probleem onderzoeken.

In een eerst volgend overleg wordt de ontwikkelwens van de school aangescherpt en concreet gemaakt. De Spelelier organiseert daarna, in samenwerking met Kunstbalie, hierin een eerste co-creatie sessie.

Hierin worden dus verschillende partners uitgenodigd vanuit verschillende expertise gebieden. Denk hieraan voornamelijk aan kunstenaars, onderwijsdeskundigen, educatoren en cultuuraanbieders uit de omgeving van de school. Hoe het vervolg van het traject er dan eruit ziet, is nog onbekend.

Dit kan pas aan het einde van deze sessie worden vormgegeven wanneer helder is in welke vorm de school aan de slag wil met wat er speelt. Ook dan is pas bekend met welke specifieke partners de school aan deze ontwikkeling vorm gaat geven. Een medewerker van Kunstbalie zal deze sessie begeleiden.

23 februari 2018

Ontwikkelwens Spelelier

In een tweede gesprek met de basisschool heeft intermediair Gerry Roche in samenwerking met Kunstbalie de ontwikkelwens van de school aangescherpt en concreet gemaakt. 

Waar loopt de school tegen aan?

De Spelelier werkt binnen hun onderwijs curriculum volgens het STEAM concept (Science Technology Engineering Arts Mathematics). De school werkt hierin verbindend. Deze vakgebieden worden verbonden aan 18 leading WO thema’s, waarin er ook gewerkt wordt aan de SLO kerndoelen.
Een onderdeel van STEAM is het ART onderdeel.

Binnen dit ART onderdeel toont de school een specifieke interesse voor nieuwe media. In groep 5/6 leren de kinderen vooral zoveel mogelijk technieken aan. Hierin worden niet alleen de gebruikelijke technieken aangeleerd, maar denk ook aan bijvoorbeeld het werken met green screen. Hierin is de school zeer vooruitstrevend. De school wilt in groep 7/8 de focus leggen op het ruimte geven voor creativiteit en het werken vanuit de eigen leervraag. De school merkt dat hierin de kunst bewaakt moet worden! Vaak ontstaan er opdrachten waarin de creativiteit wel een plek krijgt, maar de kunst soms (vaak onbewust) op de achtergrond verdwijnt.

De ontwikkelwens:

De school wilt in de groep 7/8 werken vanuit de leervraag van de leerling. Hoe gaat de leerkracht dat op zo’n manier begeleiden dat de Kunst hierin een belangrijke peiler in blijft zonder dat deze perongeluk naar de achtergrond verdwijnt? Wat betekent dat voor de rol voor de leerkracht? En wat kan er eventueel ontwikkeld worden om de leerkracht daarin te ondersteunen?