inlog is alleen mogelijk via desktopversie

CMKproject EKWC keramiek Oisterwijk

Het EKWC is een plek waar dingen ontstaan. Wat betekent het om iets te maken? Hoe betrek je daarin je omgeving, je gedachten, dingen die je weet en dingen die je nog kunt ontdekken? Dit onderwijsproject slaat een brug tussen het EKWC en het basisonderwijs waarin de kinderen worden uitgedaagd als ontdekker. Ze ervaren hoe het is om midden in een creatief proces te staan waarin klei kan meebewegen met hun gedachten en alles kan worden.

In dit project gaat het basisonderwijs duurzaam samenwerken met het EKWC aan de culturele ontwikkeling van kinderen. Dankzij een investeringssubsidie vanuit het traject Cultuureducatie met Kwaliteit, toegekend door Kunstbalie, wordt nu educatief materiaal ontwikkeld. Bijzonder is dat een flexibele opzet met modules (voorbereiding, bezoek, workshops) vanuit de CMK-doelen uitgangspunt is. De werkgroep vanuit onderwijs en EKWC, die versterkt is met kunsteducator Annelijn Smulders en een kunstenaar hield 22 maart 2017 een perspresentatie. Er is overleg met het onderwijs en ook met lokale cultuur/erfgoedmensen, die het project nog kunnen gaan versterken. In juni wordt het educatief materiaal getest door een aantal schoolklassen en worden er afspraken voor deelname in het volgende schooljaar gemaakt met de Oisterwijkse scholen. Het project komt ook beschikbaar voor scholen buiten Oisterwijk. (functies in filmpje kloppen niet)

Wat was hier de vraag van de school?
Een onderwijsproject ontwikkelen om met het EKWC te werken aan de ontwikkeling van de culturele identiteit van kinderen vanuit de CMK-principes.

Info / Contact
Elly Scherpenisse- Intermediair Cultuureducatie Oisterwijk info@cmkoisterwijk.nl

Tijdlijn

Sorteer op:

Over basisschool De Bolderik

14 januari 2018

Over basisschool De Bolderik

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alléén te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

Lees meer

15 januari 2018

Start creativiteitsontwikkeling

Info volgt

Creativiteitsontwikkeling Download document
Start creativiteitsontwikkeling