inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Vraag & antwoord

Hulp nodig? We helpen je graag verder! Zoek je vraag en antwoord in onderstaande items:

Hoe zorg ik voor een Introductie in de groep?

Voorafgaand aan de introductie in de groep vindt er een intakegesprek en een scholing plaats. Binnen de scholing wordt de introductie in de groep gezamenlijk met de trainer voorbereid, deze begeleidt je hier dus bij.

Wat kan ik wel en niet in de beheeromgeving?

Op klasseniveau kun je zelf het een en ander instellen. Het beheer van scholen en groepen wordt verzorgd door Kunstbalie. Wij zorgen voor:

  • het aanmaken en activeren van de accounts
  • het aanmaken en toevoegen van een klas
  • het wijzigen van klas- en leerlinggegevens
  • de start van het nieuwe schooljaar en het verplaatsen van leerlingen naar de nieuwe groepen

Hoe maak ik notities als leerkracht in een beschermd gedeelte

Door op de titel van een bericht of activiteit te klikken kun je als leerkracht niet alleen reageren (reactie plaatsen) maar ook een notitie voor jezelf maken. 

Notities kun je niet aanpassen, maar wel verwijderen en vervolgens opnieuw plaatsen in aangepaste versie. 

Alleen jij als leraar zelf ziet de notities.