inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Scholing

Een school die het Cultureel Zelfportret wil gaan inzetten, start met een intakegesprek. Het gesprek met de intermediair, de trainer, de directeur, de cultuurcoördinator(en) en de ict’er levert een helder geformuleerd doel op. Het wordt zo voor alle betrokkenen duidelijk wat de waarde is van de inzet van het Cultureel Zelfportret op de school. De trainer stelt vanuit dit doel een scholing samen. De scholing bestaat uit drie bijeenkomsten.
 
Mogelijke onderwerpen tijdens de bijeenkomsten zijn:

Introductie van de inhoudelijke toepassingen 

Tijdens deze introductie richt je je op het samen met de leerlingen praktisch en inhoudelijk starten met het volginstrument: Hoe schrijf en plaats je een culturele biografie, hoe maak je een persoonlijk cultureel zelfportret, hoe stel je een culturele activiteit voor de leerlingen samen? Welke krachtige vraag stel je vooraf hierbij en welke gedragsindicatoren kies je? Hierbij sluiten we aan op welke stappen je hebt gemaakt binnen het traject van De Cultuur Loper.

Voeren en begeleiden van reflectiegesprekken

Deze scholing richt zich op het leren voeren en begeleiden van reflectiegesprekken. Daarin onderscheiden we twee soorten gesprekken: het gesprek tussen leraar en leerling en het gesprek van leerlingen onderling. Aanleidingen om te reflecteren kunnen bijvoorbeeld zijn: het persoonlijke culturele zelfportret, een bezoek aan een museum, of een onderzoek of werkstuk van de leerling (proces en product).

De samenstelling van persoonlijke leervragen begeleiden

In deze scholing wordt je meegenomen bij het begeleiden van het samenstellen van persoonlijke leervragen van de leerlingen. Het werken met persoonlijke leervragen van leerlingen geeft ruimte aan de grote verscheidenheid van uitingsvormen die cultuureducatie zo bijzonder maakt. Het brengt interesses, uitdagingen, talenten en persoonlijke betekenissen in zicht.

Culturele ontwikkeling versus schoolambities

Hierbij focussen we ons op het in beeld krijgen van de culturele ontwikkeling van de leerling in verhouding tot de ambitie en de doelen van de school. Vanuit de ervaringen in de groep met het Cultureel Zelfportret wordt antwoord gevonden op de vragen: Wat heeft de leerling geleerd? Waarin is de leerling gegroeid? Hoe worden de doelen van onze school binnen cultuureducatie zichtbaar?