inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Digitaal volginstrument

"Maak de culturele groei van leerlingen inzichtelijk."

Met het Cultureel Zelfportret werken leerlingen aan hun culturele competenties.

Het Cultureel Zelfportret is een digitaal volginstrument. Het is dus meer dan alleen een verzamelmap en maakt zichtbaar: wie is deze leerling, wat kan deze leerling en hoe groeit deze leerling? Het proces wordt in beeld gebracht. Het Cultureel Zelfportret heeft een directe verbinding met onder andere het activiteitenoverzicht van de school binnen De Cultuur Loper.

De voordelen van het Cultureel Zelfportret:

  • Flexibel: inzetbaar op elk moment binnen De Cultuur Loper
  • Laagdrempelig: een school kan zo groot of klein starten als ze zelf wil
  • Breed inzetbaar: geschikt voor elke school, ongeacht onderwijsvisie of lesmethodes
  • Gebruiksvriendelijk: wizards nemen leerlingen bij de hand
  • Veilig: een afgesloten webomgeving
  • Persoonlijk: elke leerling krijgt een eigen inlog, tijdlijn en zelfportret.
  • Overzichtelijk: via een lerarendeel met alle activiteiten en doelen per leerjaar
  • Inzichtelijk: de leraar kan persoonlijke notities maken 
  • Ondersteunend: biedt leraar en leerling handvatten om te reflecteren
  • Opbrengstgericht: toont prestaties van individuele leerlingen en de groep als geheel

Inmiddels heeft een aantal scholen uitvoerig mogen testen met het Cultureel Zelfportret. En ze zijn enthousiast! In onderstaande video vertellen cultuurcördinator, leraren, intermediair én leerlingen van KC De Ontdekking in Oosterhout.

Olga van Miert,  icc’er:

Bij Het Cultureel Zelfportret gaat het niet alleen om het verzamelen van werk in een map, maar juist om het gesprek daarover. Het stimuleert leerlingen vragen te stellen over hun eigen leerproces.

Het Cultureel Zelfportret is ontwikkeld door Kunstloc Brabant als onderdeel van De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma te maken en daarmee leerlingen te stimuleren in hun culturele groei. Gegevens van de school uit het traject van De Cultuur Loper worden direct gelinkt aan en ingezet binnen Het Cultureel Zelfportret, op niveau van de groep.