inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Intermediairsbijeenkomst NICE en De Cultuur Loper

De intermediairsbijeenkomst voor intermediairs uit Brabant vindt op 2 november van 09:45 u tot 15:30 u plaats in het Textielmuseum in Tilburg. Vanaf 09.30 uur zijn de deuren geopend. Tijdens de lunchpauze of na afloop is er een mogelijkheid om (zelfstandig) dit afwisselende en bijzondere museum te bezoeken.

Ochtendprogramma NICE (netwerk intermediairs cultuureducatie)

09.30 u:                                   
Inloop met koffie/thee

09.45 u:                                   

  • Welkomstwoord
  • Korte toelichting stand van zaken rondom enkele onderwerpen uit de vorige bijeenkomst (o.a. Brabantmenu, Cultuurprofielscholen)
  • Actuele landelijke ontwikkelingen

10.30 u:
Duurzame samenwerking cultuuraanbieder en school

Cultuureducatie met Kwaliteit geeft een impuls aan samenwerkingen tussen lokale aanbieders en het onderwijs. In de ochtend worden zes praktijkvoorbeelden van lopende samenwerkingstrajecten gepresenteerd door betrokken intermediairs, coaches of aanbieders. Iedere presentatie duurt 25 minuten. Iedere deelnemer kiest zelf drie presentaties uit. De zes onderwerpen worden op de dag zelf toegelicht, maar denk hierbij aan:

  • IPC en cultuuronderwijs
  • De Bibliotheek op school en De Cultuur Loper
  • De kunstvakdocent als coach

Na afloop volgt een plenair gedeelte waarin gezamenlijk wordt verkend:
Wat betekent duurzame samenwerking?
Wat is hierbij de rol van de intermediair?

12.30 u:                                     
Lunch

Middagprogramma De Cultuur Loper

13.30 u:                                      
Afvinken of verdiepen

Onder het motto ‘op zoek naar gedeelde onzekerheid’ verkennen we met elkaar hoe de laatste stappen van het traject van De Cultuur Loper zó ingezet kunnen worden dat ze tot verdieping leiden. Wat vraagt dat van de school? Hoe kun jij als intermediair hierin ondersteunen? We onderzoeken dat aan de hand van uitdagende praktijkvoorbeelden.

15.00 u:                                    
Rondvraag

15.30 u:                                      
Afsluiting en borrel

Praktische informatie

Voor praktische zaken - zoals route/parkeren - verwijzen we je door naar www.textielmuseum.nl. Geef je aanwezigheid (ochtend, middag of hele dag) en deelname aan de lunch, uiterlijk 26 oktober door naar dit e-mailadres.