inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Bijeenkomst intermediairs-trainers

In deze vervolgbijeenkomst willen we doorpakken op thema's die tijdens de eerste ontmoeting op 1 maart jl. door trainers en intermediairs aangestipt werden. We verkennen met elkaar lastige vraagstukken rondom scholing over vakoverstijgend werken en de begeleiding van een team binnen De Cultuur Loper. 

Waar loop je tegenaan? Wat zie je jezelf doen? Welke rol pak jij? 

In kleine groepjes met daarin intermediairs, trainers en coaches gaan we constructief met deze vragen aan de slag. Aan het eind hopen we tot gezamenlijke afspraken te komen wat betreft aanpak, taken en verantwoordelijkheden. Na deze sessie is er veel ruimte om informeel met elkaar kennis te maken en ervaringen rondom scholing te delen. Voor een eenvoudig hapje en drankje wordt gezorgd.

Datum/tijd: donderdag 28 juni van 17.00 tot 20.00 uur

Locatie: Kunstbalie

Aanmelden: ellen.smulders@kunstbalie.nl