Inloggen gemeenten

Activiteiten

Nieuwe activiteit

CMKproject EKWC keramiek Oisterwijk

Het EKWC is een plek waar dingen ontstaan. Wat betekent het om iets te maken? Hoe betrek je …

Lees meer

drumworkshop op afvalmateriaal

muziek uit afval. Een project Afval / afvalscheiding

Lees meer

Hoe maak je een boek

De leerlingen leren wat er komt kijken bij het maken van een boek. Samen verzinnen, schrijven en illustreren …

Lees meer

DoeDenkDurfDroom werken met schetsboeken

Kunstlokaal in Gemert koppelt de invoering van IPC op bs De Klimboom aan de wens om de beeldende …

Lees meer

Kropholler: architect met passie

Het oude raadhuis in Waalwijk is een toonaangevend gebouw dat ieder kind kent. Maar wat voor een gebouw …

Lees meer

Muziek met hart en ziel HJA te Oss

Basisschool Hertogin Johanna te Oss werkt aan meer muziek in de klas.

Lees meer

CultuurCompaan Slotbijeenkomst DCL

Vanaf 2013 is door CultuurCompaan, 10 basisscholen, 1 middelbare school en 15 cultuuraanbieders veel geïnvesteerd in het traject …

Lees meer

Klein Podium

Het KunstPodium ontwikkelde Klein Podium, een reeks dramalessen waarin gewerkt wordt met gedragsindicatoren van De Cultuur Loper.

Lees meer

Deskundigheidsbevorderingop de PiusX

Veel scholen worstelen met de vraag: Hoe kan ik vanuit een methode werken aan de competenties? Basisschool de …

Lees meer

Mariaschool en Seniorenorkest

Het Seniorenorkest Groot Someren heeft een muzikale ochtend georganiseerd, waarbij ook Muziekvereniging Somers Lust gevraagd is om medewerking …

Lees meer

Rennen en dubbelleren

Theater Artemis en leerkrachten van basisschool de Westerkim aan de slag met theaterlessen rond een voorstelling.

Lees meer
Provinciale plus

Eindpresentatie TROEP

Op 26 en 27 november heeft een selecte groep van Mgr. Frencken College en Effent Mavo een gedurfde …

Lees meer
Provinciale plus

Update 3 Troep

500 jongeren van het voortgezet onderwijs en 375 kinderen van de basisscholen in Oosterhout hebben deelgenomen aan het …

Lees meer
Provinciale plus

Update 2 Troep

'Troep' wordt mede mogelijk gemaakt door het investeringsprogramma De Cultuur Loper 'De Provinciale Plus'. Kunstbalie ondersteunt met het …

Lees meer
Provinciale plus

Update 1 Troep

Dansnest is voortvarend van start gegaan met de eerste fase van TROEP op het Mgr. Frencken College en …

Lees meer
Provinciale plus

Troep

Stimuleren van de verbinding tussen PO en VO door een kunsteducatietraject met maatschappelijk thema.

Lees meer
Provinciale plus

Wat anders?!

Project in het kader van de Opening van het Culturele Schooljaar. 

Lees meer

St.Petrus werkt aan erfgoedleerlijn!

Op 24 juni werkte het team van basisschool St. Petrus in Boxtel aan hun erfgoedleerlijn. Erfgoed Brabant en …

Lees meer
Met gezelschappen

Evaluatie traject dansgezelschap De Stilte jaar 1

De Stilte loopt met enkele De Cultuur Loper scholen een meerjarig traject. Deze film is een impressie van …

Lees meer

Cocreatie: maatwerk in de praktijk!

Cocreatie: maatwerk in de praktijk!

Lees meer

Hoort!

De Bussel heeft een leerlijn theater en wil nu een leerlijn beeldend gaan ontwikkelen. Dat vraagt om kruisbestuiving. …

Lees meer
Met gezelschappen

Brainstorm 'Hoe gaan we delen'

Drie scholen lopen al een jaar lang een traject met de professionele dansers van De Stilte.

Lees meer
Provinciale plus

Bs. De Ieme ontdekt het CHV terrein in Veghel

Het MIK Pieter Bruegel Veghel heeft een erfgoedproject ontwikkeld in samenwerking met Plein23 voor de groepen 5-6 en …

Lees meer
Met gezelschappen

Bezoek concert philharmonie zuid nederland!

Inspirerende start voor de leerlingen van groep 6/7/8 van De Vincent van Goghschool met de voostelling Alice in …

Lees meer

leerkrachten Touwbaan ontdekken hun stem

zangworkshop door zanger, componist en tekstschrijver Renze Ferwerda

Lees meer

Carnaval vieren met mijn idool

De leerlingen gaan een karikatuur van hun idool maken, in de vorm van een masker.

Lees meer
Met gezelschappen

1-2tje met groep 7 De Wending

Haast ademloos keken de kinderen van basisschool de Wending naar het een-tweetje van de dansers van dansgroep De …

Lees meer

Geïntegreerde vorm van cultuureducatie

Project erfgoed/literatuur/beeldende vorming/media groep 1-2 op Bs De Toermalijn in Heesch.

Lees meer
Provinciale plus

Mediakunst als integraal onderdeel

De Spelelier in Boxtel ging aan de slag met mediakunst. Workshops met nieuwe mediatechnieken werden gekoppeld aan drama, …

Lees meer
Provinciale plus

Kunst in School

Leerkrachten leren hoe zij op een interactieve manier met leerlingen naar kunst (van museum Jan Cunen) kunnen kijken …

Lees meer
Provinciale plus

De Werkplaats als onderzoeksruimte 2

Reeks workshops voor het team van BS Menorah in Oosterhout over verschillende kunstdisciplines. Kinderen meer ruimte geven en …

Lees meer
Provinciale plus

Vervolgtraject Taal & Kunst

Taal en kunst integreren in het onderwijs, startend bij de discipline beeldend, op De Westerkim in Dongen. Kunstvakken …

Lees meer
Provinciale plus

Dubbel-leren onderzoekend vermogen

16 vakdocenten geven workshops aan de leerlingen van De Polderhof in Oss, waarbij de leerkrachten observeren en achteraf …

Lees meer
Provinciale plus

Teamtraining IKC De Regenboog

Onderzoekend vermogen tijdens workshops voor leerlingen, waarbij de leerkrachten meeleren en na afloop verder gecoacht worden om zelf …

Lees meer
Provinciale plus

Drama op SBO De Brigantijn

SBO De Brigantijn wil leerkrachten handvatten bieden om drama in te kunnen zetten bij andere vakken zoals geschiedenis, …

Lees meer
Provinciale plus

Ik ben Kunstenaar

OBS Van der Heijden ontwikkelt samen met kunstenaars manieren om creativiteit te bevorderen. Kunstenaars en leerkrachten worden geschoold …

Lees meer
Provinciale plus

Verdieping Muziek Alles-in-één

De Toverlaars en De Leest in Etten-leur volgen een verdiepingsptraject voor muzieklessen met als uitgangspunt de Methode Alles-in-één. …

Lees meer

Wijzer met erfgoededucatie

Teresiaschool aan de slag met Wijzer met erfgoededucatie

Lees meer
Met gezelschappen

Teamdancing Klaverweide

Wat een leuke ontmoeting met de twee dansers: Gino Taytelbaum en Davide Guarino van een 1-2tje.

Lees meer
Met gezelschappen

Concretiseren van RaamWerk Muziek

Op 3 december 2014 heeft een 2e overleg plaatsgevonden op de Vincent van Goghschool te Etten-Leur ter bespreking …

Lees meer

Onderzoekend leren tijdens De Werkplaats

Naast de leerkrachten hebben ook de leerlingen van de Menorah school in Oosterhout ervaren hoe het is om …

Lees meer
Met gezelschappen

1-2tjes op de Touwbaan

Zowel receptieve, reflectieve, als actieve elementen in de kennismaking met de Stilte. De leerlingen hebben genoten.

Lees meer
Met gezelschappen

Eerste activiteit met De Wending

Een open sfeer om te onderzoeken wat dans is.

Lees meer

Wijzer met erfgoededucatie in Oosterhout

Bs Het Fundament in Genderen en bs De Torenschouw in Oosterhout aan de slag met de Wijzer met …

Lees meer
Met gezelschappen

Op zoek naar de match

Op 6 oktober 2014 hebben Jolanda Wedage, directeur Vincent van Goghschool te Etten-Leur en Adeline van Campen en …

Lees meer
Met gezelschappen

Eerste activiteit met De Touwbaan

Iedereen zat aan de rand van het speelvlak. We konden de dansers horen, ruiken en zien. 

Lees meer

De Werkplaats als onderzoeksruimte

Op basisschool Menorah in Oosterhout heeft het team ervoor gekozen onderzoekend vermogen van kinderen ruimte te willen geven. …

Lees meer

Scholing-Focus op literatuureducatie

Literatuureducatie staat dit jaar in de schijnwerpers in Vught en Sint-Michielsgestel, daarom deze scholing voor ICC'ers.

Lees meer
Met gezelschappen

Scholen gaan aan de slag

De Stilte - Zowel twee scholen uit Roosendaal: De Klaverweide en De Wending, als de Touwbaan uit Oosterhout, …

Lees meer

Lokale netwerkbijeenkomst DCL

Op woensdag 10 september organiseerde De Kring Educatie een Cultuurloper bijeenkomst voor scholen en cultuuraanbieders

Lees meer

Lkr.training morele dilemma's in de klas

Naar aanleiding van het lesmateriaal 'Wat is het je waard?' werden alle leerkrachten van groep 6-7-8 getraind als …

Lees meer

Reflecteren a.d.h.v. geschiedenis OMG

N.a.v. 70 jaar Operation Market Garden is lesmateriaal ontwikkeld waarbij morele dilemma's, waarden en normen centraal staan.

Lees meer

Voorlopers inspireren Volgscholen

Op 21 mei 2014 vond een bijeenkomst plaats tussen Voorloper- en Volgscholen in Oisterwijk.

Lees meer

VTS op De Wegwijzer te Achtmaal

Het team van basisschool De Wegwijzer te Achtmaal is superenthousiast over de VTS-scholing die Hanne Peters hen gaf. …

Lees meer

Aan de slag met erfgoededucatie

Het team van de St.Petrusschool in Boxtel werkt enthousiast aan hun deskundigheid op het gebied van erfgoededucatie.

Lees meer

TIJD

Wat is tijd! Morgen, gisteren....vroeger.

Lees meer

Atelierweken basisschool De Touwbaan

In alles zit muziek. Schilderen met je verkeerde hand. Over het stimuleren van het onderzoekend vermogen bij de …

Lees meer

Focus op Foto/Film - De Kleine Kapitein

De Kleine Kapitein in Bakel nam als teamscholing deel aan de "Focus op... Foto en Film".

Lees meer

Disco-dip

Beeldend kunstenaars en ideeënplanters Niels Ballemans en Robin Verweij legden de link tussen muziek, dans en beeldende kunst. …

Lees meer

Onderzoekende houding stimuleren

Bijna twee weken lang stond pöezie en beeldend in het middelpunt op basisschool In Balans in Oss.

Lees meer

Workshop Smoesjes-Jukebox

Creativiteit is zoveel meer dan mooie figuurtjes knippen ..creativiteit is vooral het vermogen de rem van je fantasie …

Lees meer
Met gezelschappen

De Stilte met kbs de Touwbaan

Een uitstekend goede match

Lees meer

BS Torenschouw kiest voor erfgoed

Het team van bs Torenschouw in Oosterhout werkt hard aan hun erfgoedleerlijn.

Lees meer

Socrates moment op 'In Balans' in Oss

De leerkrachten van basisschool In Balans zijn op zoek gegaan naar het onderwijsgeheim van nieuwsgierige, onderzoekende kinderen.

Lees meer

Kijk op Creatief Denken

Creatief Denken is een competentie waarmee je binnen alle ontwikkelingsgebieden meer uit je leerlingen en jezelf kunt halen. …

Lees meer

Taal & kunst

OBS Westerkim in Dongen wil kunst integreren met de ontwikkeling van de woordenschat, in het taalonderwijs en de …

Lees meer

Paleismasjien

Een lessenreeks van 5 lessen over de middeleeuwen met als afsluiting een bezoek aan het Stadspaleis.

Lees meer

WAKKER op ojbs de Lichtstraat te Vught

Donderdagmiddag 6 februari 2014, klokslag 12.15 uur, startte de Lichtstraat het middagprogramma van de studiedag met WAKKER!

Lees meer

Kunstateliers OBS De Uilenbrink

Op OBS De Uilenbrink in Veghel vinden ieder jaar kunstateliers plaats. In samenwerking met SNENS was er dit …

Lees meer

Professor in de klas

Brabantkunde, kunde Brabants? Een inleiding in de dynamiek en diversiteit van dialect in Brabant.

Lees meer

Jouw plek tussen de sterren

Workshop Beeldend door Ton Lammers op Bs. De Wilgen in Vlijmen. Opdracht: maak een maquette van jouw droomplek …

Lees meer

Workshops dubbel-leren

IKC Regenboog uit Oss organiseerde een afwisselende workshopmiddag voor leerlingen en leerkrachten.

Lees meer

Studiemiddag

Op verzoek van directie en team van BS De Regenboog uit Bergeijk worden de wekelijkse vieringen kritisch onder …

Lees meer

Een doos voor later

Een reeks van 5 lessen met een bezoek aan het ondergronds archief depot en het museum.

Lees meer